ถุงดีท็อกซ์ พร้อมสายแบบพกพาและคู่มือเบื้องต้น (มีระดับน้ำ)

119.00 ฿

ถุงดีท็อกซ์ ชนิดฆ่าเชื้อด้วย E.O GAS STERILE

ถุงดีท็อกซ์ พร้อมสายแบบพกพาและคู่มือเบื้องต้น (มีระดับน้ำ)

ชนิดฆ่าเชื้อด้วย E.O GAS STERILE